Υπεύθυνος καθηγητής: Νίκος Καλοκάσης

Αίθουσες:

Γραφείο: ZA105

Εργαστήριο: ΖΑ112

Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Αιγάλεω , Αθήνα 12244

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

nkalok@teipir.gr

Τηλέφωνο:

Τηλέφωνο Γραφείου: (210) 538-1290

Τηλέφωνο Εργαστηρίου: (210) 538-1532

Ώρες υποδοχής σπουδαστών:

Τρίτη 18.00 - 18.30