Ενδεικτικές εργασίες σπουδαστών από παλαιότερα εξάμηνα

Οι συγκεκριμένες κατασκευές έχουν γίνει από φοιτητές του εργαστηρίου.

Εξομοίωση Ανελκυστήρα από την Έυη Σκορίλα.
Όχημα Πυρόσβεσης από τον Δημήτρη Τσίτο.