Κανονισμός Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων Ι και ΙΙ


  • Είναι υποχρεωτική η εκ των προτέρων προετοιμασία για την εργαστηριακή διαδικασία και η παράδοση εργαστηριακού φύλλου έργου 7 ημέρες μετά την διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης.
  • Το φύλλο έργου περιέχει πλην των στοιχείων του σπουδαστή την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του εργαστηρίου. Η δε τελική βαθμολογία συγκροτείται κατά 60% από την τελική εξέταση και 40% την προφορική αξιολόγηση και τα φύλλα έργου. Οι αποτυγχάνοντες σπουδαστές αναλόγως των επιδόσεων παραπέμπονται είτε στη τελική γραπτή εξέταση είτε στην εκ νέου παρακολούθηση του εργαστηρίου.
  • Η ύλη θεωρίας και εργαστηρίου είναι δεδομένη όπως περιγράφεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και η απώλεια ωρών διδασκαλίας για λόγους όπως γενικές συνελεύσεις σπουδαστών ή τμήματος ή άλλες δραστηριότητες δεν συνεπάγεται μείωση της.
  • Η παράδοση του φύλλου έργου γίνεται από τον κάθε ένα σπουδαστή ξεχωριστά και όχι από την ομάδα εργασίας. Το φύλλο έργου περιέχει μόνο τις απαντήσεις των εργαστηριακών ερωτήσεων και συνοδεύεται από πλήρη ανάπτυξη των παρατηρήσεων.
  • Η εργαστηριακή περίοδος έχει χρονική διάρκεια 120 λεπτών και σε κάθε εργαστηριακή περίοδο υπάρχουν πέντε ομάδες εργασίας.
  • Το εργαστήριο διαθέτει για τους σπουδαστές 5 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (για εξομοίωση ψηφιακών συστημάτων) που είναι στο στάδιο αναβάθμισης, 5 λογικούς αναλυτές, 15 συσκευές compact ψηφιακών συστημάτων, 5 παλμογράφους και βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης 5 τροφοδοτικών, πολυμέτρων και γεννητριών συναρτήσεων πάγκου.
  • Στο εργαστήριο κάτω από ειδικές συνθήκες είναι δυνατόν οι σπουδαστές να αναλάβουν εργασία, αλλά αυτή είναι μόνο για επιδότηση της βαθμολογίας τους και δεν αποτελεί υποκατάστατο της εργαστηριακής διαδικασίας που απαιτεί την παρακολούθηση του εργαστηρίου.