ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι


1 Κωδικός Μαθήματος: 1202
2 Τίτλος Μαθήματος: Ψηφιακά Συστήματα Ι
3 Σχολή: Τεχνολογικών Εφαρμογών
4 Τμήμα: Μηχανικών Αυτοματισμού
5 Ο.Μ. - Κατεύθυνση: Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής
6 Τυπικό Εξάμηνο: Β' (2ο)
7 Διδακτικές Μονάδες: 5
8 Προαπαιτούμενο: Ουδέν
9 Είδος: Υποχρεωτικό
10 Επίπεδο Μαθήματος: Μ.Ε.Υ.
11 Δομή Μαθήματος:
- Διδακτικές Ώρες: 3 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Ασκήσεις Πράξης
- Σεμινάρια - Ασκήσεις Πράξεις: Σύμφωνα με τον προγραμματισμό
- Εργαστήριο: 30 ώρες (καταργήθηκε)
- Συνολικός Φόρτος: 130 ώρες
φωτογραφία εργαστηρίου
Περίγραμμα
Στόχοι
Περιεχόμενο
Πηγές
Μέθοδοι Εξέτασης
Κριτήρια Επιτυχίας
Το μάθημα διαμορφώνεται ως εξής σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών
Σκοπός
Στόχος
Περίγραμμα του μαθήματος
Βιβλιογραφία:
  1. Εφαρμογές Ψηφιακής Συνδυαστικής Λογικής, Ν. Καλοκάση Τρίτη Έκδοση ISBN 960-90500-4-2.
  2. Digital Systems, Principles and Applications. Tocci-Widmer. Prentice Hall.
  3. Digital Design, Μ. Μοrris Mano, Prentice Hall International.
  4. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, R. L. Τokheim, McGraw Hill Book Company 1990, ελληνική έκδοση Α. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.