ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙI


1 Κωδικός Μαθήματος: 1303
2 Τίτλος Μαθήματος: Ψηφιακά Συστήματα IΙ
3 Σχολή: Τεχνολογικών Εφαρμογών
4 Τμήμα: Μηχανικών Αυτοματισμού
5 Ο.Μ. - Κατεύθυνση: Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής
6 Τυπικό Εξάμηνο: Γ' (3ο)
7 Διδακτικές Μονάδες: 4
8 Προαπαιτούμενο: Ψηφιακά Συστήματα Ι
9 Είδος: Υποχρεωτικό
10 Επίπεδο Μαθήματος: Μ.Ε.Υ.
11 Δομή Μαθήματος:
- Διδακτικές Ώρες: 3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εργαστήριο
- Σεμινάρια - Ασκήσεις Πράξεις: Σύμφωνα με τον προγραμματισμό
- Εργαστήριο: 2 ώρες / εβδομάδα
- Μελέτη: 60 ώρες
- Συνολικός Φόρτος: 143 ώρες
φωτογραφία εργαστηρίου
Περίγραμμα
Στόχοι
Περιεχόμενο
Πηγές
Μέθοδοι Εξέτασης
Κριτήρια Επιτυχίας
Το μάθημα διαμορφώνεται ως εξής σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών
Σκοπός
Στόχος
Περίγραμμα του μαθήματος
Βιβλιογραφία:
  1. Ν. Καλοκάση, Εφαρμογές Ψηφιακής Ακουλουθιακής Λογικής - Δεύτερη έκδοση.
  2. Digital Systems, Principles and Applications. Tocci-Widmer. Prentice Hall.
  3. Digital Design, Μ. Μοrris Mano, Prentice Hall International.
  4. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, R. L. Τokheim, McGraw Hill Book Company, ελληνική έκδοση Α. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.