Σχεδίαση στοιχείων μνήμης – Προγραμματισμός στοιχείων μνήμης


Εργαστήριο: 2 ώρες (δε λειτουργεί)
Θεωρία: 2 ώρες
Εξάμηνο: Ζ΄
Επιλογής: Κατ' Επιλογήν
Περίγραμμα του μαθήματος
Σκοπός
Στόχος
Βιβλιογραφία:
  1. Semiconductor Memories: Τechnology, testing and reliability by Ashok K. Sharma.
  2. Advanced Semiconductor Memories : Architectures, Designs, and Applications by Ashok K. Sharma, John Wiley & Sons.
  3. High Performance Memory Testing: Design Principles, Fault Modeling and Self-Test by R. Dean AdamsPublisher: Kluwer Academic Publishers.
  4. Εφαρμογές Ψηφιακής Συνδυαστικής Λογικής, Ν. Καλοκάση, Κεντρική διάθεση Παπασωτηρίου, Β΄ έκδοση, ISBN 960-90500-3-6.
  5. Εφαρμογές Ψηφιακής Ακολουθιακής Λογικής, Ν. Καλοκάση, Κεντρική διάθεση Παπασωτηρίου, Β΄ έκδοση, ISBN 960-90500-3-4.